صفحه نخست: رزومه

تحصيلات

1391-1387:

   دكتراي تخصصی بهداشت موادغذایی        

 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقیقات تهران

               معدل :17.71

پايان نامه دكتراي تخصصی           :

§    عنوان : بررسی تاثیرعصاره های هیدروالکلی وآبی گیاه گزنه برمدت زمان ماندگاری گوشت چرخ کرده ماهی کیلکای معمولی

§         اساتید راهنما : دكتر ودودرضویلرودکترعباسعلی مطلبی

§         نمره پايان نامه : 19.07

1373- 1367 :

دكتراي عمومي دامپزشكي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج دانشكده دامپزشكي

معدل :16.15

پايان نامه دكتراي عمومي دامپزشكي :

§         عنوان : نگرشي تحليلي بر باقيمانده داروها و مواد شيميائي در گوشت طيور و اثرات آنها بر             بهداشت عمومي

§      استاد راهنما :مرحوم دكتر حسن شفائي

§      نمره پايان نامه : 19.53

 

 مشاغل و مسئوليت هاي اجرائي

- مسئول راه اندازي آزمايشگاه پلي كلينيك تخصصي دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج         

سال 74- 73

- مربي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج 1373 تا 1374

- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر 1374 1382

- عضو هيئت اجرائي و داور علمي پانل تخصصي سمينار پژوهشي منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي قائم شهر

دانشگاه آزاد اسلامي  22 21 آذرماه 75

- عضو شوراي تحقيق و پژوهش بسيج دانشجوئي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر 1376 تا 1380

- سرپرست آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر 1376 تا 1380

- موسس اولين آزمايشگاه خصوصي دامپزشكي در استان مازندران در سال 1376

- عضو سازمان نظام دامپزشكي ايران

- عضو انجمن علوم زيستي ايران

- عضو باشگاه پژوهشگران جوان

- مسئول انجمن صنفي آزمايشگاههاي بخش خصوصي دامپزشكي استان مازندران از سال 1379 تا 1385

- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه از سال 1380 تاكنون

- معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه از سال 1380 تا1386

- رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد سوادکوه ازآبان سال 1389تااسفند 1393

 

 
 - دبير مجمع سياسي اسلامي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه از سال 1384 تا1387

- عضوشورای مرکزی مجمع سياسي اسلامي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه از سال 1384 تا کنون

- دبير اولين ، دومين و سومين  وپنجمین سمينارمنطقه ای امنيت غذائي ودبیراولین ورئیس دومین سمینارملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه سال هاي 1383 تاکنون

- رئیس ودبیراولین سمینارملی امنیت غذایی دانشگاه آزاداسلامی واحد سوادکوه سال 1390

- عضو كميته علمي اكوتوريسم دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

- سردبير نشريه نداي قرآن از سال 1383 تاكنون

- عضو ورئیس شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه از سال 1384 تاكنون

- عضو انجمن متخصصین علوم و صنايع غذايي ايران از خرداد 1386 تاكنون

- عضو شبكه ملي رصد فرهنگي مركز مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از مرداد 1386 تاكنون

- عضوانجمن میکروبیولوژی ایران از خرداد 87 تاکنون

- عضو هیئت اجرائی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه از شهریور87 تاکنون

- مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آزمون اندیشان صنعت از سال 86 تاکنون

- مدرس کارگاههای تخصصی بهداشت موادغذایی دراستان مازندران

- عضوکمیته علمی همایش کشوری بهداشت وایمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 89

- عضو هیات علمی کمیسیون فنی صدورپروانه های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی

استان مازندران

-         عضو کمیته مقاومت های آنتی بیوتیکی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان مازندران

-         عضوعلمی کمیته توسعه استانداردهای بین المللی سازمان جهانی ایمنی غذا-شاخه ایران ازسال 2012تاکنون

-         عضوکمیته ساماندهی پذیرش دانشجو درمنطقه3(استان مازندران)دانشگاه آزاداسلامی ازسال 90 تاکنون

-         عضوشورای راهبردی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاههای آزاداسلامی منطقه 3ازسال 92تاکنون

-         نائب رئیس هیئت مدیره انجمن مشاورین فنی مهندسی (مشافن) استان مازندران ازسال 90تا92

-         عضو هیئت مصاحبه کننده گروه کشاورزی ومنابع طبیعی هیئت جذب دانشگاه آزاداسلامی استان مازندران ازسال 91تاکنون

-         عضوکمیسیون مواردخاص آموزشی منطقه 3(استان مازندران) ازتیر92تاکنون

-         عضواولین ودومین کمیته علمی کنگره ملی پژوهشگران ونخبگان ایمنی غذاسال 91و92

-         کارشناس رسمی تدوین ونظارت برخوراک وفراورده های کشاورزی (فراورده های گوشتی) سازمان ملی استاندارد ایران.

-         عضو هیئت علمی گروه بهداشت موادغذایی دانشگاه آزادالامی واحد آیت الله آملی – ازمهر1393تاکنون

-     رئیس دانشگاه آزاداسلامی محمودآباد از شهریور94تاکنون


 

چاپ کتاب

-         تضمین کیفیت غذا(ترجمه)،انتشارات دانشگاه آزاداسلامی واحد سوادکوه،بهار91

 مقالات علمي انتشار يافته

1- احمدي ، محمد - مايكوپلاسموزدر پرندگان فصلنامه ره آورد دامپزشكي سال اول ، شماره اول ،            

آبان 72 ص 36

2- احمدي ، محمد فتق مري از حلقه ديافراگمي و اتساع آن ناشي از كزاز در دو قلاده سگ ،فصلنامه ره آورد

دامپزشكي سال دوم ، شماره چهارم ، بهار 73 ، ص 47

3- احمدي ، محمد كنترل بيماري كوريزاي عفوني در گله ها مرغ تخمگذار مجله صنعت مرغداري           

بهار 73 ، ص 29

 

4- احمدي ، محمد بيماري عفوني بورس (گامبورو) در پولت هاي تخمگذار نشريه تخصصي چكاوك

دوره چهارم شماره 2 تابستان 74

توجه : مقاله فوق در سومين جشنواره مطبوعات در بخش ترجمه پذيرفته شده است.

5- احمدي ، محمد نگرشي تحليلي بر باقيمانده داروها و مواد شيميائي در گوشت طيور و اثرات آنها در

بهداشت عمومي مجله گزارش جهاد ، دفتر كشاورزي ، ويژه صنايع غذائي ، بهمن 73

6- احمدي ، محمد جنون گاوي به روايت تاريخ مجله دامدار ، شماره 81 ، سال 73 ، ص 31 38

7- احمدي ، محمد ، رستگاري ، اسماعیل راهكارهاي جلوگيري از مشكلات پا درطيور نشريه صنعت  مرغداري شماره 42 ، نوروز 77 ، ص 37

8- احمدی, محمد -  اصول چهل گانه TRIZ درصنایع لبنیات- فصلنامه علمی دامداران مازندران سال اول ,شماره اول , تابستان 86 ص: 29-28

9-  احمدی محمد- با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام بیشترآشنا شویم (قسمت اول -بیماری تب مالت یا بروسلوز) فصلنامه  علمی دامداران مازندران سال دوم , شماره چهارم, بهار87 ص: 17

10- احمدی محمد- مبارزه با کوکسیدیوز،گذر ازدوراهی به کارگیری واکسن واستفاده ازمحلول خوراکی- فصلنامه  علمی دامداران مازندران سال دوم , شماره پنجم, تابستان87 ص: 49-48

11- احمدی محمد- با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام بیشترآشنا شویم (قسمت دوم -بیماری سیاه زخم یا شاربن) فصلنامه  علمی دامداران مازندران سال دوم , شماره پنجم, تابستان87 ص: 51-50

12- احمدی محمد- با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام بیشترآشنا شویم (قسمت دوم -بیماری سیاه زخم یا شاربن) فصلنامه  علمی دامداران مازندران سال دوم , شماره ششم, پاییز87 ص: 19-18

13- مقاله ISIبا عنوان " A study on the effects  of  hydroalcoholic and  water extracts of Urtica dioica L. leaf on shelf life of Clupeonella cultriventris  caspia (common Kilka) پذیرفته شده در نشریه EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY  با .IF(2011)=1.566

14- مقاله با عنوان

 Synthesis and evaluation of bactericidal properties of CuO nanoparticles

against Aeromonas hydrophila.  Nanomedical jornal.Vol:1,No:2,2014,P:199-205

 

مقالات ارائه شده در كنفرانس ها و سمينارها     

 

1-احمدي ، محمد شفائي ، ح نگرشي تحليلي بر باقيمانده داروها و مواد شيميائي در گوشت طيور و

اثرات آنها در بهداشت عمومي هفتمين كنگره ملي صنايع غذائي ايران ، دانشكده فني دانشگاه تهران ، 5- 3

بهمن 1373

2- احمدي ، محمد باقيمانده داروها و مواد شيميائي در گوشت مرغ سمينار پژوهشي منطقه 3 ،            

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر 22- 20 آذرماه 1375

3- احمدي ، محمد مديريت پيشگيري از بيماري كوكسيديوز در طيور از مجموعه سخنراني هاي علمي

 

 
ادواري اعضاء هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر ، تالار شهدا ، 1377

4- احمدي ، محمد گوشت مرغ از ذبح تا مصرف از مجموعه سخنراني هاي علمي ادواري اعضاء              

هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر تالار شهدا ، آذرماه سال 1378

5- احمدي ، محمد قائمشهر ، قطب پرورش مرغ گوشتي در مازندران اولين جشنواره دانشجوئي شهرستان

قائمشهر سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان سالن ورزشي شهرستان قائمشهر 29-26 مرداد 1378

6- احمدي ، محمد 20 فرمان از مولا علي (ع) به جوانان همايش جوان و جامعه تالار شهداي دانشگاه

آزاد اسلامي واحد  قائم شهر ، 28 آبان 1383

7- احمدي ، محمد دامپزشكي و امنيت غذائي اولين سمينارامنيت غذائي دانشگاه آزاداسلامي واحد سوادكوه،

28 آبان 1383

8- احمدي ، محمد روشهاي جلوگيري از باقيمانده بالاتر از حد مجاز مايكوتوكسين ها در گوشت مرغ

پانزدهمين كنگره ملي صنايع غذائي ايران انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذائي كشور ، تهران ،                     

 15 12 ارديبهشت 1384

9- احمدي ، محمد يافته هاي جديد در مورد آنيزاكيازيس اولين كنگره بين المللي دانشگاهي بيماري هاي

مشترك انسان و دام ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج ، 25 24 خرداد 1384

10- احمدي ، محمد چرا ايرانيان ماهي كم مصرف مي كنند؟ - اولين همايش ملي شيلات و توسعه پايدار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر 19 18 آبان 1384

11- احمدي ، محمد بيوتروريسم و امنيت غذائي دومين سمينار امنيت غذائي دانشگاه آزاد اسلامي 

واحد سوادكوه اسفند 1384

12- احمدي ، محمد مروري بر HACCP و كاربرد آن در صنايع غذائي از مجموعه سخنراني هاي ادواري

اعضاء هيئت علمي گروه تكنولوژي مواد غذائي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه خرداد ماه سال 1385

13- جعفري خورشيدي ، ك ، احمدي ، م ، مختارپور ، غ ميزان تجربه پذيري پروتئين هاي شكمبه به روش

Situ In كنگره سراسري بيولوژي جامعه دانشگاه فردوسي ، مشهد مقدس ، ارديبهشت سال 1385

14- احمدي ، م ، جعفري خورشيدي ،ك ، رحيمي ، س جستجوي استافيلوكوكوس آرئوس در شيريني هاي

 خامه اي مصرفي شهرستان سوادكوه پنجمين همايش سراسري علوم پايه باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه

آزاد اسلامي قائم شهر 18-17 آبان ماه 1385

15- احمدي ، م بازرسي ظاهري كنسروهاي غذائي از مجموعه سخنراني هاي ادواري اعضاء هيئت علمي

گروه تكنولوژي مواد غذائي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه تالار بوعلي سينا ، 20 آذر ماه 1385

16- احمدي ، م كاربرد اصول چهل گانه TRIZ در صنعت لبنيات سومين سمينار امنيت غذائي ، دانشگاه

آزاد اسلامي واحد سوادكوه ، تالار بوعلي سينا ، 23 22 آذرماه 1385

17- احمدي،م بهداشت ميوه و سبزيجات- از مجموعه سخنراني هاي ادواري اعضاء هيئت علمي گروه تكنولوژي مواد غذائي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه- تالار بوعلي سينا- خرداد 1386

 

 
18- احمدي، م- نيكفرجام،‌پ بناني،م مرجانمهر ،م ، ح- بررسي آلودگي گوارشي و تنفسي كريپتوسپوريديائي در جوجه هاي گوشتي تجاري اطراف قائم شهر(به زبان انگلیسی)- هجدهمين سمپوزيوم اروپائي كيفيت گوشت مرغ- پراگ، كشور جمهوري چك، 2-5 سپتامبر 2007

19- احمدی, محمد, فهیم دژبان, یاسمن- نقش ویبریو پاراهمولیتیکوس در ایجاد بیماری قابل انتقال از اغذیه دریائی به انسان (به زبان انگلیسی) کنگره بین المللی زئونوز 26 آگوست 2008 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

20- احمدی،محمد- دریای خزر آبراهی به سوی امنیت غذائی- نخستین همایش منطقه ای شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه- آذر87

21- احمدی ، محمد ،فلاح ،علی اکبر- نگاهی به خرما وخواص آن درآیات قرآن وروایات اسلامی- همایش تخصصی قرآن وطب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهرانبنیاد پژوهش های قرآنی حوزه ودانشگاه- 30بهمن 1387

22- احمدی ، محمد روش های نوین استفاده ازحسگرهای زیستی درتشخیص پاتوژن های غذایی خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران ، 9-7اردیبهشت89 تهران

23- احمدی ، محمد ، عالیشاه ارات بنی زینب ، شکری بورخیلی ، فریده بررسی ویژگیهای حسی پنیرسنتی گوسفندی ارائه شده درفروشگاههای فراورده های لبنی منطقه سوادکوه- خلاصه مقالات همایش کشوری ایمنی موادغذایی وآشامیدنی ، 21-20مهرماه 89-دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مازندران ساری

24- احمدی، محمد- بررسی فلوک های کبدی گوسفندان کشتارشده درکشتارگاه صنعتی ساری کنگره بین المللی بهداشت حیوانات 3تا7 جولای 2011- وین اتریش (به زبان انگلیسی)

25-مولانژاد،م،هدایتی فرد،م،احمدی،م،قنبری،م،کیادهی،ن،بررسی،اثرموادنگهدارنده طبیعی برافزایش ماندگاری فراورده های گوشتی،همایش ملی صنایع غذایی،قوچان،9-10اسفند1390

26- احمدي ،محمد، صادقي، محمدرضا- گوشت گاوخشك شده كافئينه (Beef Jerky) غذايي مناسب براي رزمندگان- مقالات ارائه شده درسومين همايش ملي امنيت غذايي دانشگاه آزاداسلامي سوادكوه-اسفند1392

 

 

 

 

 

راهنمایی و مشاوره پايان نامه

1- نيكفرجام ، پيمان بررسي كريپتوسپوريديوز تنفسي و گوارش در مرغداريهاي صنعتي اطراف قائم شهر ،

پايان نامه دكتراي حرفه اي دامپزشكي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار ، شماره 114 ، سال تحصيلي

78- 1377

  2- ولي زاده ، علي بررسي ميزان آلودگي گله هاي گوشتي منطقه جويبار قائم شهر به ويروس آنفلوآنزاي

طيور تحت تيپ H9 N2 پايان نامه دكتراي حرفه اي دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار ،

شماره 288 ، سال تحصيلي 82- 1381

3- مائده پرواسی-اثر نایسینz و سدیم استات بر روی استافیلوکوکوس اورئوس تلقیح شده به گوشت چرخ شده ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio  )، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه،1392

4- بهاره متان کپوری -بررسی اثرات ضد باکتریایی نانو ذرات اکسید مس CuO واکسید نقره Ag2O بر روی باکتری یرسینیا راکری (yersinia rucery) در شرایط آزمایشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه،1392

5- بهزادریگی مطلق - تاثیر تاخیر در یخ گذاری بر روی ترکیب و کیفیت لاشه ماهی حلوا سیاه                 

 (Parastromateus niger دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه،1392

6- حمیداکبری راد- پایش امکان تراریختی موز های وارداتی و قیاس برخی از خصوصیات شیمیایی آنها با نمونه داخل یا غیر تراریخته، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقیقات مازندران،1392

7- سمیه تهرانی ودیوا- مطالعه تولید نوشیدنی مناسب بر پایه آب ماست و آب انار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقیقات مازندران،1392

 

عناوین وافتخارات

 

   1- پژوهشگرنمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحدسوادکوه درسال 1387

2- همکارنمونه انجمن صنایع غذایی مازندران -تقدیرشده درروزجهانی غذا 1394

 

  اجراي طرحهاي تحقيقاتي

1-  احمدي ، م ، جعفري خورشيدي ، ك ، رحيمي ، س جستجوي استافيلوكوكوس بيماري زا در            

شيريني هاي خامه اي شهرستان سوادكوه دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه سال 1385

2- جعفریان,س, احمدی,م و .... تاثیراستفاده از هیدروکربورهای گوار وکربوکسی متیل سلولز برقابلیت ماندگاری نان بربری -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه سال 1387

 

كارگاههاي تخصصي و عمومي

1- تشخيص آزمايشگاهي بيماري هاي طيور موسسه بين المللي تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

1374

2- آموزش بيماري هاي ويروسي تنفسي جوجه هاي گوشتي ، زير نظر پروفسور سيد علي نقي از دانشگاه

كرنل  آمريكا 1374

3- مديريت آموزش عالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ، سال 1384

4- ارزشيابي تحصيلي و سنجش آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان ، سال 1384

5- IS0 9001 : 2000 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه ، سال 1384

6- آموزش نرم افزار Excel دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه 1384 ارزشيابي و اندازه گيري پيشرفت

تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه ، سال 1385

7- كتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه ، سال 1385

8-  آموزش نرم افزار power  point  - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه ، سال 1385

9- آموزش بهينه سازي روابط استاد و دانشجو دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه ، سال 1385

10- آموزش تدوين برنامه درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه ، سال 1385

11- مديريت استراتژيك - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه ، سال 1385

12- دوره آشنائی با اصول فن ترجمه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه سال 1387

13- کارگاه بین المللی زئونوز(بیماری های قابل انتقال بین انسان ودام) با همکاری انستیتو سلامت جمهوری چک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر- 5 شهریور 87

 

مهارت هاي تخصصي

 

 
- باكتريولوژي مواد غذائي

 

 
- مشاوره پياده سازي سيستم HACCP در كارخانجات مواد غذائي

-  مشاوره دراموربهداشت مواد غذائی