صفحه نخست: فایل های درسی

توجه :لطفا" برای دانلود روی فایل های آبی رنگ کلیک نمایید.

فایل های درس اصول خدمات بهداشتی دوره دکترای داروسازی
2-vajeha
3- NAGHSH-DAROOSAZ
4-HEALTH-INDICATORS-st_1
5- SAZMANHA
فایل های درس شیمی محصولات غذایی دریایی دوره دکترای صنایع غذایی
2- water
3- carbo
4- rigor
5-_1 chitosan
6-PROTEINS
فایل های درس اثرفرایند برکیفیت موادغذایی دوره دکترای صنایع غذایی
ahdafe-dars_1
فایل های درس فراوری پیشرفته محصولات غذایی دریایی دوره دکترای صنایع غذایی
 2-freezing
3- THAWING
4-CAVIAR1